دانلود مسابقه هفت خان

دانلود مسابقه هفت خان با لینک مستقیم

قسمت بیست و نهم مسابقه هفت خان قرار گرفت

دانلود مسابقه هفت خان

مسابقه هفت خان ،در ابتدا مجری محمد رضا گلزار ۵۰ شمش معادل ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان سرمایه در اختیار شرکت کننده قرار می دهد؛ شرکت کننده ها در روند این مسابقه به حفظ شمش های خود می پردازند و هنگامی که شمش های خود را به علت پاسخ های نادرست از دست می دهند مسابقه به پایان می رسد‌.

شرکت کننده مجبور به عبور از هر هفت خان بوده و سوالات هر خان در رابطه با یک شاخه از معلومات عمومی می باشد؛ در صورت موفقیت و محافظت از شمش های باقی مانده، معادل آنها جایزه در اختیار او قرار میگیرد.

 

دانلود مسابقه هفت خان